Sötét-

völgy

Látnivalók

A szigetszerűen kiemelkedő területet vastag lösztakaró borítja, melyre az erős tagoltság, sűrű, mély völgyhálózat jellemző. Változatos formájú eróziós jelenségeket találunk, régi-új suvadásokat, keskeny hátakat, éles gerinceket, löszmélyutakat, löszszakadékokat, szurdikokat. A löszhátakon többnyire utak haladnak, különös élmény az út mellett hosszan mindkét oldalon mély völgyet látni. A terület fontosabb őshonos fafajai a bükk, a kocsányos tölgy, a kocsánytalan tölgy, a cser, a molyhos tölgy, a gyertyán, a nagylevelű hárs, az ezüst hárs, szilek, juharok, a virágos kőris és a mézgás éger. Legjellemzőbb természetes erdőtársulásai a gyertyános – bükkösök, gyertyános – tölgyesek, és a cseres – tölgyesek üdébb típusai. A Sötétvölgy különleges védett növénye a szúrós csodabogyó.
A környék kis területe ellenére remek kirándulóhelyszín. Tanösvény is kialakításra került, jól jelezve, szépen kitáblázva.

 

Fotó: Szokodi András | csatolna.hu

 

 

 

 

Ha én völgy volnék! élnék ott alant
A nagyvilágtól mélyen rejtve el,
S cserélgetném a boldogságot
A szép tavasz kedves szülöttivel!

A völgy s a hegy

Petőfi Sándor

0
KOSÁR
  • A kosár üres.